ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด MIS@EDU.KSU

แจ้งชะลอการประเมิน Online ภาคเรียนที่ 1/2560


ขอความร่วมมือนักศึกษา แจ้งครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร ให้ชะลอการประเมินการฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ไว้ก่อน หากระบบทำการได้ตามปกติ จะแจ้งให้ดำเนินการประเมินต่อไป แต่หากแก้ไขไม่ทัน จะให้ประเมินด้วยเอกสารเหมือนเดิม