ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด MIS@EDU.KSU

แจ้งชะลอการประเมิน O....

ขอความร่วมมือนักศึกษา แจ้งครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร ให้ชะลอการประเมินการฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ....
27 ก.ย. 2560, 15:47 น.

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศการฝ....

....
17 พ.ค. 2560, 04:12 น.

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินการฝึกปฏิบัติง....

....
15 พ.ค. 2560, 06:26 น.

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียนเครือ....

....
15 พ.ค. 2560, 06:21 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:18 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:18 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:17 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:16 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:09 น.

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับในการเลือกโรงเร....

....
15 พ.ค. 2560, 06:06 น.

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักศึกษา ค.บ. รห....

....
8 พ.ค. 2560, 16:28 น.

อ่านเพิ่มเติม